Skip Navigation LinksCBE HomeNew to Canadaਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

New to Canada

New to Canada ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ(Welcome to the Calgary Board of Education) 

ਕੈਲਗਰੀ ਬੋਰਡ ਔਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹਨ  
ਗਵਾਂਢ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਲਾ-ਕੇਂਦਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਟੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹਾਭਾਂਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਸੀ.ਬੀ.. ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.. ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

  Contact Us

Admissions and Assessment Office

CBE Welcome Centre

1221 - 8 Street SW

403-817-7789

 
Last modified: 2/24/2022 1:49 PM
Website feedback: Webmaster
^