Calgary Landscape
Skip Navigation LinksCBE HomeNew to CanadaViệt (Vietnamese)

New to Canada

New to Canada Việt (Vietnamese)

Việt (Vietnamese)

Xin chào mừng đến với Sở Giáo Dục Của Calgary

Sở Giáo Dục Của Calgary là một hệ thống đa dạng và bao gồm công lập để chào đón mọi học sinh và gia đình từ tất cả các nền văn hóa và ngôn ngử đến trường của chúng tôi mỗi năm.  Việc học và sự thành công của con bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Từ các trường lân cận đến chương trình ngôn ngử thứ hai, học nghệ thuật, chương trình học tập đặc biệt và trung tâm học tập truyền thống, chúng tôi đưa ra một loạt sự lựa chọn mang tính chất giáo dục cho con của bạn.  Giáo viên, trường học và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi thì rất thân thiện và luôn luôn sẵn sàng để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ.  Nhân viên của CBE thì được kết nối tốt với nhiều cơ quan ở Calgary và có thể giúp nhiều gia đình tiến hành nhiều hỗ trợ và nhiều dịch vụ trong cộng đồng.

Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về CBE và sự hỗ trợ mà chúng tôi đưa ra cho tất cả học sinh và gia đình của họ.​


 Contact Us

Admissions and Assessment Office

CBE Welcome Centre

1221 - 8 Street SW

403-817-7789

 
Last modified: 2/24/2022 1:51 PM
Website feedback: Webmaster
^